Instrucţiuni de utilizare

Termeni şi Condiţii Generale

Termeni și condiții impuse privind utilizarea serviciului „Cumpărare bilete Online”    Prin accesarea serviciului “Cumpărare bilete online” utilizatorii înregistrați pot achiziționa bilete ASTRA TRANS CARPATIC S.R.L., cu plata online a acestora. Utilizând serviciul “Cumpărare bilete online” , datele necesare efectuării călătoriei vor fi transmise prin e-mail şi vor fi accesibile oricând din profilul propriu de utilizator.

    Un utilizator înregistrat al serviciului “Cumpărare bilete online” este necesar să cunoască, să respecte şi să fie de acord cu următoarele aspecte legate de utilizarea “Cumpărare bilete online”:

1. Biletele ASTRA TRANS CARPATIC online sunt bilete NOMINALE şi permit efectuarea călătoriei de către persoanele nominalizate în comandă numai la trenul/ trenurile pentru care a fost făcută solicitarea .

2. În tren călătorii vor fi identificaţi după numărul comenzii şi numele acestora. Este recomandat călătorilor să tipărească şi să aibă asupra lor în tren “biletul ASTRA TRANS CARPATIC online” în formatul standard pentru acest tip de bilet. Persoanele de peste 14 ani împliniţi se vor identifica în baza unui act oficial de identitate (buletin de identitate, carte de identitate, paşaport, permis de conducere).

3. În conformitate cu actele normative în vigoare la călătoria pe calea ferată, cu trenurile ASTRA TRANS CARPATIC SRL categoriile de călători pentru care se pot achiziţiona legitimaţii de călătorie prin serviciul „Cumpărăre biletele online” se definesc astfel:

      -> „Adult ” - se consideră orice persoană (indiferent de vârsta) care plăteşte tariful integral de transport sau cu reducerile acordate din tariful integral aferente diverselor oferte comerciale specifice pentru acest tip de client ;

      -> “Copil ” - se consideră copii până cel mult la împlinirea vârstei de 10 ani, la data călătoriei, inclusiv cei până în 5 ani pentru care se solicită loc separat. Dacă nu se cere loc separat, copiii de până la vârsta de 5 ani, beneficiează de gratuitate la călătoria cu trenul. În tren personalul cu atribuţii de verificare şi control, poate solicita să se facă dovada vârstei copiilor prin prezentarea unei copii a certificatului de naştere. Aceşti călători vor plăti tariful redus de „copil”;

      -> „Elev ” - se consideră elevii din învăţământul obligatoriu, profesional - inclusiv postliceal, liceal acreditat/autorizat, care dețin carnet de elev, vizat la zi (conform NORME METODOLOGICE din 31 ianuarie 2017 privind acordarea facilităţilor de transport intern feroviar şi cu metroul pentru elevi şi studenţi, aprobate prin HG nr. 42 /2017).

      -> „Student” - se consideră studenţii români/străini înmatriculaţi la forma de învăţământ cu frecvenţă - licenţă, master - în instituţiile de învăţământ superior acreditate din România, care dețin legitimaţie de student pentru reducere/gratuitate la transport, vizată la zi (conform NORME METODOLOGICE din 31 ianuarie 2017 privind acordarea facilităţilor de transport intern feroviar şi cu metroul pentru elevi şi studenţi, aprobate prin HG nr. 42 /20174.

4. Prin utilizarea serviciului “Cumpărare bilete online” se pot achiziţiona bilete ASTRA TRANS CARPATIC. numai pentru categoriile de clienţi definite ca: „adult ”, „copil ” sau „elev”;

5. ASTRA TRANS CARPATIC SRL va aviza prin e-mail orice modificare care este legată de călătoria clienţilor care şi-au achiziţionat bilete ASTRA TRANS CARPATIC online, dacă acestea sunt cunoscute (dispuse) cu mai mult de 24 de ore de la data şi ora plecării primului tren din rută (de la data şi ora îmbarcării călătorului în primul tren din rută). Un utilizator înregistrat al serviciului de “Cumpărare bilete online” este obligat şi rămâne direct răspunzător de verificarea mail-urilor transmise, pentru a lua cunoştiinţă de eventualele modificări apărute în desfăşurarea călătoriei sale.

6. ASTRA TRANS CARPATIC SRL nu îşi asumă nicio răspundere în cazul în care a avizat utilizatorul asupra modificărilor, dar acesta NU a luat cunoştinţă cu anticipaţie de aceste informaţii. Informaţiile respective vor fi disponibile şi prin personalul de tren.

7. ASTRA TRANS CARPATIC îşi rezervă dreptul de a modifica oricând numărul trenurilor, al tipurilor de vagoane şi al ofertelor tarifare puse la dispoziţie pentru vânzarea online, fără o notificare prealabilă.

8. Selectarea tipului de călător ca şi înregistrarea corectă a celorlalte date necesare călătoriei, respectiv:

      • Numele şi prenumele călătorilor;

      • Numărul de carnet (numărul matricol) pentru elevi;

      • Numărul de legitimaţie cu reducere la transport pentru studenţi se face pe propria răspundere a utilizatorului serviciului. Atragem atenţia că în situaţiile în care în tren nu se poate face dovada identităţii persoanei respective şi/sau a calităţii declarate, respectiv de: copil, elev sau student, aceştia vor fi consideraţi ca fiind fără legitimaţie de călătorie valabilă şi vor fi obligaţi să plătească tariful majorat de taxare în tren.

9. Numărul maxim de călători pentru care se pot solicita locuri într-o singură comandă online, este de 24 ;

10. În cazul în care se doreşte achiziţionarea de bilete ASTRA TRANS CARPATIC online pentru grupuri mai mari, clientul poate opta să făcă mai multe comenzi în cadrul serviciului de “Cumpărare bilete online” . În cazul în care se fac mai multe comenzi online locurile pot fi rezervate în vagoane diferite sau în acelaşi vagon.

11. Biletele achiziţionate online nu permit (nu dau dreptul) la modificarea contractului de transport. Modificarea contractului de transport (nume călător, data de călătorie, tren, clasă, număr de legitimaţie/carnet. etc) se poate face prin renunţarea la biletul iniţial (anulare comandă) şi cumpărarea unui alt bilet în conformitate cu noile cerinţe. Anularea a unei comenzi se face cu cel puţin 3 ore înainte de plecarea primului tren din rută numai din contul clientului.(se intra in istoric comenzi si se anuleaza comanda de acolo).

12. După efectuarea operaţiei de anulare, biletul iniţial nu mai este valabil.Dupa plecarea trenului nu se mai poate face anularea biletului online.

13. În cazurile deosebite, când din vina căii ferate, clientul se află în imposibilitatea efectuării călătoriei la plecare sau în parcurs, conform datelor iniţiale de pe biletul ASTRA TRANS CARPATIC online, dacă se doreşte renunţarea la călătorie, călătorul completează o cerere de restituire online (din profilul propriu de utilizator), caz în care cererea se poate înregistra în maxim 3 zile calendaristice de la data producerii incidentului. În cazul în care călătorilor li se comunică prin e-mail, pe adresa de pe care a fost efectuată comanda online, că datele completate pe cererea de restituire sunt incomplete sau eronate, aceştia au obligaţia de a transmite datele corecte în termen de 5 zile de la primirea e-mailului, în caz contrar cererea de restituire nu va fi onorată.

14. Achiziţionarea de bilete ASTRA TRANS CARPATIC online se poate realiza pentru întreaga perioadă de vânzare cu anticipaţie, dar cererea nu se poate face mai târziu de 3 ore faţă de ora de plecare a primului tren din rută (faţă de ora de îmbarcare), respectiv se pot solicita “bilete ASTRA TRANS CARPATIC online” cu până la 30 de zile anticipaţie. „ ASTRA TRANS CARPATIC S.R.L.” îşi rezervă dreptul de a modifica termenele maxime de vânzare cu anticipaţie a legitimaţiilor de călătorie (de 30 de zile) oricând dacă condiţiile din exploatare impun acest fapt. Modificarea se poate face pentru toate trenurile de călători sau punctual numai pentru anumite trenuri, cu avizarea publicului călător cu cel puţin 2 zile calendaristice inainte ca modificarea să-şi producă efectul. În caz de forţă majoră modificarea se poate face fără preaviz cu notificarea pe site-ul oficial al ASTRA TRANS CARPATIC S.R.L.

15. Reducerile acordate pentru călătorii care au calitatea de „elev” (în baza carnetului vizat la zi) sunt în conformitate cu actele normative (legislatiei) în vigoare .Condiţiile în care se acordă aceste reduceri sunt stabilite de instituţiile de stat care gestionează modul de aplicare a facilităţilor acordate de stat la transport.

16. Reducerile acordate pentru persoanele care au calitatea de „elev” NU se cumuleaza cu alte oferte (de tren, ruta etc);

17. Ofertele comerciale specifice ASTRA TRANS CARPATIC S.R.L. sunt puse la dispoziţia clienţilor (călătorilor) numai în termenii şi condiţiile stabilite pentru comercializare.

18. Atenţie! Pe adresa de e-mail declarată iniţial la înregistrare se va transmite întreaga corespondenţă legată de tranzacţiile online efectuate prin accesarea acestui serviciu. Înscrierea greşita a adresei conduce la imposibilitatea utilizării serviciului de achiziţionare a biletelor ASTRA TRANS CARPATIC online. Dacă vă schimbaţi adresa de e-mail din profilul de utilizator deja creat din “modificare date utilizator”/ “schimbare date utilizator” este necesar să efectuaţi o reconectare.

19. Este necesar să se verifice şi să se configureze software-ul utilizat astfel încât mail-urile aferente aplicaţiei „Cumpărare bilete online”, să nu fie trecute automat în “Spam” (datorită setărilor specifice ale providerului de internet, ale aplicaţiilor de navigare, etc).

20. Este recomandata utilizarea pentru programul de navigare "Chrome" cu versiunea minima de 14, "Mozilla Firefox" cu versiunea minima 5, "Opera" cu veriunea minima 12.10, "Safari" cu versiunea minima 5 si “Internet explorer” minim versiunea 9, (cu o rezolutie minima de 640x480.), aplicatia fiind optimizata pentru aceste tipuri de browsere. La utilizarea altor versiuni de browsere in special la selectarea pretului biletului sau adaugarea sau stergerea unui bilet pot sa apara erori sau anomalii.

21. Vă rugăm să rețineți: Veți fi deconectați automat după o oră. Aceasta este o măsură de securitate pentru a vă proteja contul în cazul în care lucrați la un PC public (școală, universitate, internet cafe) și uitați să vă deconectați.

22. Înainte de utilizarea serviciului „Cumpărare bilete online” şi ori de câte ori apar nelămuriri legate de modul de completare a câmpurilor, utilizatorul înregistrat are obligaţia de a citi cu atenţie “instrucţiuni de utilizare” al serviciului din meniul "Termeni şi condiţii". Sugestii şi întrebări se pot adresa şi pe e-mail la bileteonline@astratranscarpatic.ro

23. ASTRA TRANS CARPATIC S.R.L. nu îşi asumă nicio răspundere în cazul în care utilizatorul completează eronat (din necunoaştere, neatenţie, etc.) câmpurile prin care solicită achiziţionarea de “bilete ASTRA TRANS CARPATIC S.R.L. online”.

24. Călătorii care au bilete ASTRA TRANS CARPATIC S.R.L. online sunt obligaţi să se informeze şi să respecte în totalitate prevederile legale în vigoare referitoare la călătoria pe calea ferată (inclusiv cele legate de transportul bagajelor) ca orice călător obişnuit.

25. ASTRA TRANS CARPATIC emite factură fiscală numai la cerere. Cererea este necesar a fi transmisă prin poşta electronică, la adresa: bileteonline@astratranscarpatic.ro specificând numărul de ID al biletului sau biletelor pentru care se solicită factura fiscală şi datele complete de facturare, respectiv:

      - pentru persoana fizică: Nume, Prenume, seria şi număr CI/BI, CNP şi adresa

      - pentru persoana juridică: Numele firmei, adresa, CUI, nr de înregistrare la Registrul Comerţului, nr de cont şi banca la care este deschis acest cont.

     Factura se trimite numai prin email, în format JPEG, la adresa comunicată de solicitant, conform termenelor legale.

26. Tranzacţiile bancare de tip e-Commerce (prin care se efectuează plata aferentă biletelor S.C. AstraTransCarpatic SRL online) sunt asigurate, conform legislaţiei în vigoare, de provideri acreditaţi în acest sens (ale căror sigle se regăsesc pe pagina de login). Tipurile de carduri acceptate în prezent de partenerii noştrii sunt: MAESTRO, MASTERCARD, VISA şi VISA ELECTRON

27. ASTRA TRANS CARPATIC SRL duce o politică strictă de respectare a confidenţialităţii datelor clienţilor, se angajează să nu transmită datele personale ale clienţilor către terţi şi să le folosească numai în scopul pentru care au fost introduse , nu furnizează adresa dumneavoastră de e-mail unor terţi (persoane fizice sau juridice), nu vinde, nu oferă, nu face schimb de adrese e-mail sau date de identificare obţinute prin intermediul acestui site, nu divulgă adresa dumneavoastră de e-mail altor persoane care accesează paginile acestui site, fără acordul dumneavoastră explicit în afară de cazul în care acest lucru este necesar pentru a respecta legea şi/sau procedurile judiciare.

28. ASTRA TRANS CARPATIC SRL nu răspunde de atacurile având ca scop furtul sau vandalismul şi care ar putea conduce la dezvăluirea sau compromiterea datelor. Înformaţiile despre utilizator/client pot fi folosite în activităţi de verificare în sistemul societăţii a identităţii călătorilor, verificare ce este efectuată de către personalul de tren al societăţii care au atribuţii de verificare a legitimaţiilor de călătorie achiziţionate ONLINE precum şi pentru activitatea de emitere a facturilor fiscale ( când călătorul solicită emiterea acestora pentru legitimaţiile de călătorie achiziţionate ONLINE sau în cazul în care utilizatorul/clientul nu beneficiază de servicii preplătite), întocmirea unor contracte, procesarea comenzilor sau cererilor utilizatorului, soluţionarea cererilor, întrebărilor sau a reclamaţiilor făcute de către utilizator. Aceste informaţii pot include, fără a se limita la, nume şi prenume, adresa de e-mail, adresa de facturare, cod numeric personal, număr de telefon, număr de fax, numele şi forma juridică în cazul persoanelor juridice, numărul de înregistrare la Registrului Comerţului, Codul Fiscal sau Codul Unic de Înregistrare, şi orice alt fel de informaţie în legătură cu modul în care utilizaţi produsele şi serviciile SC AstraTransCarpatic SRL Valabilitatea prezentului document este nedeterminată. SC AstraTransCarpatic SRL are dreptul de a schimba conţinutul prezentului document, clienţii fiind rugaţi să îl consulte periodic. Politica de confidentialitate SC AstraTransCarpatic SRL este in conformitate cu prevederile legilor in vigoare. Daca unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informaţi cât mai curând posibil.

Politica de Confidenţialitate pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal


    Pentru a accesa pagina web a ASTRA TRANS CARPATIC SRL , nu este nevoie să ne furnizaţi niciun fel de date cu caracter personal. În măsura în care doriţi să achiziţionaţi serviciile oferite de website, vă putem solicita anumite informaţii de identificare sau date cu caracter personal.

    Datele furnizate de către clienţi sunt strict confidenţiale ASTRA TRANS CARPATIC SRL se angajează în faţa utilizatorilor/clienţilor săi să nu furnizeze aceste date unor terţe persoane neautorizate şi să le utilizeze strict pentru desfaşurarea relaţiei de afaceri dintre client şi ASTRA TRANS CARPATIC SRL

    Conform Regulamentului General European de Protecție a Datelor 216/679/UE cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, ASTRA TRANS CARPATIC SRL se obligă să administreze în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră.

    Prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează prin mijloace automatizate şi manuale, cu respectarea cerinţelor legale şi în condiţii care să asigure securitatea, confidenţialitatea şi respectarea drepturilor persoanelor vizate.

     Cadrul legislativ

      • Regulamentul (UE) nr. 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date (a intrat în vigoare pe data de 25 mai 2016 , aplicabil începând cu data de 25 mai 2018).

     Termeni în înţelesul GDPR:

    Date cu caracter personal – orice informaţii referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă; o persoană identificabilă este acea persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în mod particular prin referire la un număr de identificare ori la unul sau la mai mulţi factori specifici identităţii sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale;

    Prelucrarea datelor cu caracter personal – orice operaţiune sau set de operaţiuni care se efectuează asupra datelor cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvăluirea către terţi prin transmitere, diseminare sau în orice mod, alăturarea, combinarea, blocarea, ştergerea sau distrugerea.

    Operator – orice persoană fizică sau juridică, de drept privat ori de drept public, inclusiv autorităţile publice, instituţiile şi structurile teritoriale ale acestora, care stabileşte scopul şi mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; dacă scopul şi mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal sunt determinate printr-un act normativ sau în baza unui act normativ, operator este persoana fizică sau juridică, de drept public ori de drept privat, care este desemnată ca operator prin acel act normativ sau în baza acelui act normativ

    Tipurile de informaţii colectate variază în funcţie de scopul colectării acestora, respectiv pentru desfăşurarea activităţilor specifice :
          • comerţul electronic, prin înregistrarea ca utilizator al serviciului “Cumpărare bilete ATC Online”, informarea utilizatorilor/clienţilor privind situaţia contului lor de pe www.astratranscarpatic.ro, confirmarea, evoluţia şi starea tranzacţiilor online efectuate şi întreaga corespondenţă legată de acestea, respectiv prin e-mail(datele necesare efectuării călătoriei/biletul) şi prin SMS(ID bilet şi sumă),
          • emiterea facturii electronice pentru biletele ATC achiziţionate online din contul utilizatorului care a cumpărat biletul, în baza introducerii de către acesta, pe proprie răspundere, a datelor obligatorii de facturare,
          • cercetarea de piaţă, statistică, prin monitorizarea şi evaluarea calităţii serviciilor oferite, a competenţelor profesionale şi a comportamentului personalului de vânzare din tren şi de la casele de bilete, etc.
          • oferirea serviciilor de asistenţă pentru persoane cu dizabiltăţi
          • prestarea serviciilor de transport – oferta trenul Charter
          • soluţionarea reclamaţiilor conform Legii 233/2002 actualizata.
          • transmiterea unor informaţii în baza Legii 544/2001 actualizata.
          • trimiterea de mesaje publicitare prin abonarea la newsletter etc.

    Prin oferirea acestor date vă daţi consimţământul liber exprimat şi în mod neechivoc ca toate datele dvs. cu caracter personal să fie stocate în baza noastră de date, utilizate şi prelucrate nelimitat teritorial şi/sau temporar de către ASTRA TRANS CARPATIC SRL, afiliaţii şi colaboratorii acestora pentru desfăşurarea şi/sau derularea de activităţi cum ar fi, dar fără a se limita la, activităţi comerciale, de promovare a produselor şi serviciilor, de marketing, de publicitate, de media, administrative, de dezvoltare, de cercetare de piaţă, de statistică, de urmărire şi monitorizare a vânzărilor şi comportamentul consumatorului (acest site foloseşte cookie-uri), cu respectarea strictă a prevederilor legale referitoare la protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date.

    Informaţiile pe care ni le furnizaţi vor fi utilizate în scopul pentru care le-aţi furnizat, pentru a administra, a sprijini şi a evalua serviciile noastre şi a preîntâmpina încălcarea securităţii, a legii şi a termenilor noştri contractuali.

    Datele dumneavoastră cu caracter personal colectate de ASTRA TRANS CARPATIC SRL nu vor fi divulgate niciodată unei companii terţe care intenţionează să le folosească în scopuri de marketing direct, dacă dumneavoastră nu v-aţi dat în mod expres consimţământul în acest sens.

    ASTRA TRANS CARPATIC SRL poate furniza datele dumneavoastră cu caracter personal altor companii cu care se află în relaţii de parteneriat, dar numai în temeiul unui angajament de confidenţialitate din partea acestora, prin care garantează că aceste date sunt păstrate în siguranţă şi că furnizarea acestor informaţii personale se face conform legislaţiei în vigoare, după cum urmează: furnizori de servicii de curierat, servicii de marketing, servicii bancare/de plăţi electronice (ASTRA TRANS CARPATIC SRL nu stochează datele cardurilor sau ale conturilor bancare), furnizorii de servicii informatice care se ocupă de aplicaţiile online de vânzare a legitimaţiilor de călătorie, platforma pe care funcţionează site-ul şi de aplicaţia mobilă etc.,

    ASTRA TRANS CARPATIC SRL nu promovează transmiterea de mesaje electronice nesolicitate (SPAM).

    ASTRA TRANS CARPATIC SRL se obligă să aplice, în legătură cu datele personale ale utilizatorilor/clienţilor săi măsuri tehnice şi organizatorice adecvate pentru protejarea datelor cu caracter personal împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat, în special dacă prelucrarea respectivă comportă transmisii de date în cadrul unei reţele, precum şi împotriva oricărei alte forme de prelucrare ilegală.

    Prin citirea prezentelor termene şi condiţii aţi luat la cunoştinţă faptul că vă sunt garantate drepturile prevăzute de lege, respectiv:
          • dreptul la informare,
          • dreptul de acces la date,
          • dreptul de intervenţie asupra datelor,
          • dreptul de opoziţie,
          • dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale,
          • dreptul de a face plângere la ANSPDCP sau de a vă adresa justiţiei.

    Astfel, vă puteţi exercita, la cerere, în mod gratuit, următoarele drepturi:
          • să vi se confirme faptul ca datele personale sunt sau nu prelucrate, care sunt aceste date, în ce scop, cui se dezvăluie, ce mecanisme de prelucrare automată se folosesc, etc.;
          • să interveniţi asupra datelor transmise, prin rectificare, actualizare sau să solicitaţi ştergerea datelor, cu exceptia situaţiilor prevăzute de lege;
          • să vă opuneţi prelucrării datelor pentru motive întemeiate şi legitime legate de situaţia dvs. particulară, cu excepţia cazurilor în care există dispoziţii legale contrare;
          • să vă opuneţi, în orice moment, fără nicio justificare, ca datele care vă vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct sau să fie dezvăluite unor terţi într-un asemenea scop;
          • să solicitaţi retragerea sau anularea oricărei decizii care produce efecte juridice în privinţa sa, adoptată exclusiv pe baza unei prelucrări de date cu caracter personal efectuată prin mijloace automate, destinată să evalueze unele aspecte ale personalităţii sale, precum competentă profesională, credibilitatea, comportamentul său ori alte asemenea aspecte;
          • să înaintaţi plângere către ANSPDCP pentru a reclama nerespectarea drepturilor garantate de Regulamentului General European de Protecție a Datelor 216/679/UE ;
          • să vă adresaţi justiţiei în situaţia în care aţi suferit un prejudiciu în urma prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal;

    Dacă aveţi orice întrebare despre modul în care datele dumneavoastră sunt utilizate, dacă doriţi să vă exercitaţi oricare dintre drepturile de mai sus sau dacă unele din datele dumneavoastră sunt incorecte/incomplete, puteţi înainta către ASTRA TRANS CARPATIC SRL o cerere scrisă, datată şi semnată la adresa Str. Popa Tatu , nr. 62 A Sector 1, Bucureşti, Romania fax 021/3175703 sau pe e-mail către office@astratranscarpatic.ro. În cerere se va preciza dacă se doreşte ca informaţiile să fie comunicate la o anumită adresă (chiar şi e-mail) sau printr-un serviciu de corespondenţă care să asigure predarea numai personal.

    ASTRA TRANS CARPATIC SRL va comunica măsurile adoptate/informaţiile solicitate în termen de 15 zile de la data primirii cererii, conform prevederilor art. 3 (3) din Legea nr.677/2001.

    Pentru mai multe detalii şi informaţii vă rugăm să vă adresaţi Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal
          • B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30 Sector 1, cod poştal 010336 Bucureşti, România
          • Telefon: +40.318.059.211, +40.318.059.212
          • Fax: +40.318.059.602
          • Web: http://www.dataprotection.ro/.

    Mai mult decât atât, precizăm că orice încercare de a accesa, utiliza, modifica datele personale ale altui utilizator este strict interzisă, fiind pedepsită de lege, contravenţional sau penal, după caz.

    ASTRA TRANS CARPATIC SRL nu răspunde pentru defecţiuni sau funcţionări eronate ale sistemelor informatice gestionate de o terţă firmă de hosting care pot periclita securitatea bazei de date care conţine date cu caracter personal.

    Dacă vom considera că este necesară o schimbare a regulilor de confidenţialitate, vom publica respectivele modificări în această pagină pentru a vă informa cu privire la tipurile de informaţii pe care le colectăm şi modul în care le utilizăm.